KRÁLOVSKÉ ENERGIE NOVÉ ZeMě

Drazí, 


přicházejí k nám královské grálové energie, další vlna probuzení. Probouzejí se jak duše spící, tak duše již probuzené, kdy dochází k jejich zarovnání do Středu. Vyrovnání protipólů, zkušeností, inkarnací i životů ve hvězdných systémech, aby mohly zde plně ukotveni v sobě tvořit Novou Zemi ze svého plného potenciálu. Ve hmotě a s hmotou, aby právě tímto a díky jejich unikátním esencím mohla být hmota povznesena do vyšších vibrací, tedy produchovněna. 

Toto rovněž otevírá téma hojnosti na všech úrovních. Dovolit si přijímat, nastavit si svá pravidla, plnit si svá přání, a rovněž s otevřeným srdcem dávat potřebným. K rovnováze a iniciaci proto rovněž dochází zde, aby nekonečné bohatství Země mohlo být uvolněno pro všechny a pro každého, kdo se jemu otevře. Čeká nás období blahobytu, kdy díky vstupu do své vlastní síly budeme vědět co chceme, co k životu skutečně potřebujeme, co je v zarovnání s naší podstatou a naším posláním, a vše ostatní proto zanikne. A my jsme a budeme těmi, kteří rovněž budou tvořit nové. A právě práce s materií je k tomuto vstupní branou. Na této úrovni již jste schopni hmotu vnímat jako energii, a tak společně s ní a skrze ní tvořit a manifestovat tak veškeré své potřeby teď a tady již beze strachu, lpění, nedostatku, ztráty, či obav z budoucnosti. 

Toto je Stvořitelův plán pro obnovu, který byl nyní spuštěn, a společně s královskými energiemi podporujícími nejvyšší aktivaci nás samotných tak dochází k naplňování našich cílu a nastoupení cesty Srdce Ze-Mě. V naší realitě toto vyrovnání a osvobození se z duality rovněž znamená vstup do Jednoty pro všechny duše. V tomto momentě již žádná duše nebude příliš zemská bez otevření se kosmickým světům, Bytostem a energiím, a stejně tak žádná duše již nebude příliš mimo-zemská, bez ukotvení a harmonického fungování v běžném životě, tedy ve hmotě. 

 Ačkoliv tato pro-měna je pro vás zcela přirozená a její projevení se na Zemi není podmíněno žádným systémem, náboženstvím, ba ani vytrvalou duchovní praxí, a tento způsob vnímání se vám bude otevírat samovolně, jsou však zde na Zemi duše, jež skrze výměnu svých jedinečných esencí mají touto cestou projít společně. Právě tím se obohatí navzájem a vstoupí společně do Jednoty i na základě rozmanitosti své Bytosti, jež na první pohled nemusí být v souladu s jejich primárním nastavením. K těmto Bytostem budete navzájem přitahovány, a ony k Vám, a k odhalení toho, že jste tu společně pro sebe, ač každý v jiném kostýmu, pozici či postavení, dojde právě skrze vaše Srdce. 

Aby tato proměna u určitých Bytostí mohla být kompletní, vstupní branou na obou stranách tak bude právě portál skrze hmotu, kterou zde na Zemi primárně vnímáte především jako bohatství - tedy peníze. Na jedné straně tak bude iniciací uvolnění dovolit si svou cenu žádat, a straně druhé svou cenu s důvěrou poskytnout. A právě tímto způsobem lze učinit kvantový skok. Králové a královny Země byli odjakživa přirozeně napojeny na nekonečný proud hojnosti, jenž je jak pozemský, tak Zdrojový, ze kterého mohou jak sami velkoryse čerpat, tak velkoryse dávat. A nyní jsou zpět, a tento základní princip vesmírného zákona hojnosti znovuobnovují a otevírají jej sobě i ostatním. Avšak již nemají své pod-dané, nyní již tvoří spolu v Jednotě Novou Zemi, jíž nevládne jediný král ani královna, protože všichni již jsou Králi a Královnami. 
A tak se děje. 

S láskou Reia Aria a Zdroj


Komentáře

Oblíbené příspěvky