R E S O N A N S

V Š E,  C O  S I  D O K Á Ž E Š  P Ř E D S T A V I T  E X I S T U J E


-

M Y  J S M E  T V Ů R C I-

  MÁ TVORBA BOŘÍ HRANICE, TVOŘÍ NOVÉ REALITY I PODNĚCUJE ROZPOMENUTÍ

R E S O N U J E  S R D C E M


-

V Í T E J T E  V  M É M  S V Ě T Ě&