N A D Ě J E

30.12.2020

🌸⚜️🐚
Naděje je to, že se vše ještě jinak uděje... Vše se děje pro něco, vše je řízeno, vše má v rukou ten Nejvyšší, ten, který veškerý strach, bolest, pláč vždy utiší. Srdce v poklidu ve svém středu ví, důvěřuje. Rozum se rozčiluje, nevěří, prověřuje. 

Vše se každým okamžikem mění, vaše smýšlení, vibrační pole navýšení. A dle tohoto se z minuty na minutu i plán pokroku mění. Na Planetě, která cyklus praletý ukončuje, kde světlo z temnoty vystupuje a staré se již nezopakuje. Jsme spolu, já i Ty. 

Nemusíš vědět, vidět za oponu, znát, pouze pevně ve svém středu ve vichřici stát. Toť Tvůj úkol nejvyšší a jediný, jenž budoucnost může vpřed posunout o míli v jediném okamžiku. Pouze důvěřuj plánu, ten je stále jistý, vítězství na dosah, vždyť jsme již dávno v cíli! 

I když vše se neustále mění, jako příroda okolo vnímá co právě dělat má, vstávat se sluncem a jít spát po setmění. Proto prosím pečuj o sebe více než kdykoliv, pouze na Tobě nyní záleží, ať okolo se děje cokoliv. 

Světelná síť nás propojuje, Tebe živí, objímá i podporuje. Jediný boj, který je teď zapotřebí je Tvé světlo s láskou v Srdci mít, potom mnohé se změní, proto nepřestávej snít. 

Boj tedy bojem již dávno není. Minulost nech za sebou a tvoř tady teď a s novou proměnnou. To je to oč tu běží, přestat ve starém být a v nové nejen věřit, ale žít, a Ráj na Zemi i v bouřce nyní vytvořit!


Marie, Královna Andělů ví, že Ti právě není do zpěvu. Proto konejší a objímá Tě, léčí rány, láme okovy a znovu k letu vyzývá Tě. Tvá křídla možná někdy byla zlomená a Srdce kamenná, avšak nyní jsou již zcela spravena, láskou a světlem prozářena. 

Matka moří, dětí, lidí, nových galaktických Bytostí jenž se právě z hlubin temna rodí, povstávají jako mocná armáda beze zbraní, které samotný Bůh velí a vždy dobře radí. Máte nyní podporu nejvyšší, jste těmi, co vaše mysl ani netuší! 

Dětmi z hvězd nejčistšími, co nekonečně mohou tvořit hvězdy, Planety, vše co se jim zlíbí... A Země milovaná je s láskou kdysi přijala, i když mnoho se změnilo i změněno bylo, věřit nepřestala. Že posvátný řád se opět obnoví, že děti Země znovu najdou v Srdcích své Domovy. 

A do Domova společného spolu navrátí se, aby mohly manifestovat nejvyšší sílu Otce, kterou do nich dávno vložil, dal, a ani On věřit nepřestal, že naplní se zas Svatý Grál. 

Nyní je proto čas, aby jim zpět dal, co druhý ve své pýše vzal a myslel si, že on je Nebes Král. Cyklus je u konce, a již oni vědí, že před světlem vaším nyní neuspějí. Čas jejich krátí se a vám věk nastává nový, rodíte se znovu do své vlastní síly. 

Ti, jenž tento hlas již slyší, nikdy již nebudou bezmocní, hluší, slepí, tiší. Budou a jsou uzřeni, však již září jak nejdražší kameny, a již nikdy hlavu sklonit muset nebudou, pouze pod Nové Země královskou korunou. Aby povstat mohli zas, v tento Bohem požehnaný čas. 

Však uvidíte brzy jak obrovský se za vším skrývá Jas, když zazní jediné Pravdy hlas...


Milujeme vás!

Otec, Matka Marie, Světelná rodina i já 😇