N A  S T A R Ý C H  Z Á K L A D E C H  V Y B U D U J  N O V É

01.01.2021

Veškeré minulé informace, koncepty a systémy jsou již neplatné, změny se dotýkají všeho a všech. Vše je jinak a každým okamžikem se neustále mění.

Pokračujte ve své cestě. S důvěrou očekávejte to nejlepší a tvořte nové.
Vaše úroveň vědomí i možností se velmi navýšila, pole pro posun bez prostředníků je plně aktivované, otevřené a podporované aktuálními energiemi. Co není v souladu s Božstvím bude postupně anulováno.
Toho nejvyššího lze dosáhnout tady a teď. Kdo hledá, nenajde, kdo přestane hledat, bude nalezen.

Celostní přístup k životu i vaší Bytosti umožňuje kvantový skok na všech úrovních, není třeba zaměřovat se na jednotlivé oblasti zvlášť. Dovolte si žádat to nejlepší a nejvyšší ve všem a nechat vaše Božství konat.
Utlumení nejen médií, ale i spirituálních informací z vnějšku podpoří napojení se na vaše Božství, jenž je nejčistším informačním zdrojem pro vás i váš život. Jste sami sobě žáky, učiteli i mistry. Vaším chrámem je vaše nitro, vaší mantrou ticho, vaším prostředníkem láska.

Nyní můžete jít přímou cestou ke všemu, po čem toužíte 💜💜💜 Všichni máte stejné dary, možnosti i schopnosti, pouze ne všichni je potřebujete nebo chcete probudit. A i přesto a právě proto jste zároveň jedineční.
O každého z vás je a bude postaráno za všech okolností. Vaše Duše se netrápí, pouze vaše mysl.

Největší hodnota není ve vašich produktech či službách, ale ve vás samotných a ve vašem potenciálu, který vyzařujete napríč celým vaším Bytím, předáváte druhým a tím je inspirujete. Proto vás ná/sledují.
Máte mé požehnání. Skrze tebe cítím sebe. 💖


S láskou Stvořitel
--

Děkuji, že mohu ✨ Aria Reia